MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 180402

  HAKKIMIZDA

Şirketimiz farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

Bir hizmet firması olmanın verdiği bilinçle hizmetlerini sunan şiketimiz;

 

Aynı ünvan ve hukuki yapıyla Haziran 1995' te faaliyete geçen şirketimiz; 2003 yılından sonra kurucu ortaklarının gerek diğer şirketlerdeki görevleri ve gerekse süre gelen şahsi serbest meslek faaliyetleri nedeniyle belirli bir dönem bekleme (uyku) sürecinde kalmış, Bağımsız Denetimi de içine alan yeni yapılanması ve kurucuların 1979 yılından buyana süre gelen deneyimleri ve hizmet farklılıklarıyla 2017 yılı başınan itibaren tekrar faaliyete geçmiştir.

Bu bilinçle hizmetlerini sunan şirketimiz;

- Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar.

- Müşterilerinin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunabilmek için kendini sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir.

- Müşterilerine sistemli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket eder ve hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşteri talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.

- Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan yeminli 
mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketimiz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için danışmanlık verir.  


- Hızlı bir iletişim anlayışına sahip olan  şirketimiz mali mevzuttaki ve müşterilerinin faaliyet konularındaki gelişmeleri günü gününe müşterilerine ulaştırarak tedbir alabilmelerini ve faaliyetlerini yönlendirebilmelerini sağlar.

- Müşterilerinin mali mevzuat konusundaki sorularını yanıtlamaya yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirerek danışmanlık hizmeti verir.

- Hizmet sürecinde herhangi bir problemin vukuu bulması halinde sorunun çözümünü müşteri ile sağlanan mutabakat doğrultusunda neticelendirir.

 

Ortaklarımız;

                                  Kazım YETİŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Yeminli Mali Müşavir - ( Yönetim Kurulu Başkanı)

 

- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - 1967                                                                                                                                                                   

- Ankara İ.T.İ.A - Yüksek Lisans - 1979                                                                                                                                                                                              

- Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü - 1971-1979                                                                                                                                                                                       

- T.C. Başbakan YArdımcısı ve Devlet Bakanı Danışmanlığı - 1978-1979                                                                                                                                                    

- Analiz Mali İşler Ltd.Şti. - Kurucu Ortak Gen. Müd. - 1979-1990                                                                                                                                                                 

- Ankara YMM Odası Yön. Kur. Üyeliği ve Gen. Sek. - 1990-1996

- Tüzel YMM A.Ş. - Kurucu Ortak - Yön.Kur.Bşk. - 1995-2004

- Ankara YMM Odası Danışma Komisyonu Üyesi - 2016

- Tüzel YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. - Kurucu Ortak - Yön.Kur. Bşk. - 2017...

 

                                 Bülent Şamil YETİŞ

          

Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi  - (Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.)

- Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi - 1997

- Essex Üniversitesi İngilizce İşletme Programı (NBA) - 1998

- Tüzel YMM A.Ş. - Stajyer SMMM - 1999

- Deloitte & Touche Türkiye - Kıdemli Vergi Danışmanı SMMM - 1999-2004

- Tüzel Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim - SMMM - 2005-2016

- Tüzel YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. - Kurucu Ortak - Yön.Kur.Bşk.Yrd. - 2017